شناسنامه گروه آموزشی سبزینه (زیست شناسی)
 
نام گروه آموزشی سبزینه (زیست شناسی)
تماس با من
جنسیت مرد
سن
درباره من گروه آموزشی سبزینه متشکل از تعدادی دبیران زیست شناسی است که سالها به تدریس زیست شناسی مشغول بوده و از دور و نزدیک با تنگناهای و نقاط قوت در تدریس زیست شناسی آشنا یوده و بر همین اساس تصمیم گرفته اند تا بر تکیه بر این تجربیات و با کمک فناوری های جدید باب جدیدی را در تدریس زیست شناسی باز کرده و گامی هرچند کوچک در راستای کمک به یادگیری عمیق تر و آموزش آسان تر زیست شناسی بردارند. تهیه مجموعه زیست شناسی و آزمایشگاه 2 اولین اقدام منسجم گروه بوده که ارایه شده است.متعاقبا و بدنبال استقبال دانش آموزان و همکاران کارهای بعدی نیز تهیه شده است. بی تردید انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان مارا در طی این مسیر دلگرم تر کرده و کار ما را بی نقص تر می کند با تشکر همکاران اصلی گروه: نوری، یزدانی، نداف، بیدی

کشور ایران  
شهر

تحصیلات  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها